Όταν μια επιχείρηση επενδύει στη δημιουργία μιας νέας ιστοσελίδας, ή στην αναβάθμιση μιας υπάρχουσας, θα πρέπει να έχει δύο απαιτήσεις:

Πρώτον, να εξυπηρετεί το σκοπό της.

Δεύτερον, να είναι τεχνικά άρτια.

Ο σκοπός μιας ιστοσελίδας

Κάθε website εξυπηρετεί έναν επιχειρηματικό στόχο. Αυτός πρέπει να είναι αποσαφηνισμένος και μετρήσιμος. Προκειμένου να εκπληρώνεται αυτός ο σκοπός, οφείλουμε να γνωρίζουμε τον τρόπο που θα τον επιτύχουμε.

Γι αυτό το λόγο, πριν προχωρήσουμε στην κατασκευή μιας ιστοσελίδας, είναι απαραίτητο να έχει προηγηθεί έρευνα και ανάλυση. Ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες κάθε eProject, η έρευνα μπορεί να είναι από μικρής κλίμακας και περιορισμένου κόστους έως εκτενής και σε βάθος.

Οι ενέργειες που προηγούνται της κατασκευής, είναι η ανάλυση των keywords, η ανάλυση ανταγωνισμού, η ανίχνευση και χαρτογράφηση του κοινού, η συγκρότηση του στρατηγικού πλάνου και το PnL. Στη συνέχεια, έχοντας ήδη καταλήξει σε συγκεκριμένο πλάνο, πραγματοποιείται ο σχεδιασμός (UX) της ιστοσελίδας. Τέλος, είναι καλό να έχουμε από πριν διαθέσιμο το υλικό (φωτογραφίες και κείμενα).

Έχοντας στα χέρια μας όλα τα παραπάνω (σε υποτυπώδη ή μεγάλη έκταση, ανάλογα με το eProject), η κατασκευή της ιστοσελίδας είναι απλή υπόθεση. Πλέον, το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να εφαρμόσουμε τον κώδικα για να αποδώσουμε αυτό που έχουμε ήδη μελετήσει.

Το στάδιο της κατασκευής είναι το πιο εύκολο, εφόσον υπάρχει ο σωστός σχεδιασμός.

Τι σημαίνει τεχνικά άρτια ιστοσελίδα;

Τεχνολογίες

Αρχικά, πρέπει να γίνει η ορθή επιλογή των τεχνολογιών που θα χρησιμοποιηθούν. Υπάρχει τεράστιο εύρος επιλογών, με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς την ευκολία υλοποίησης, την ευκολία χρήσης, την επεκτασιμότητα, τη λειτουργικότητα, το βαθμό εξάρτησης, τις ανάγκες συντήρησης και το κόστος.

Η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που υπηρετεί το στρατηγικό πλάνο, τόσο ως προς τις δυνατότητες, όσο και ως προς το budget.

Ταχύτητα

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η βέλτιστη ταχύτητα πλοήγησης για τους χρήστες. Υπάρχουν αμέτρητες μελέτες, που αποδεικνύουν ότι η ταχύτητα είναι σημαντικός παράγοντας στο Conversion Rate. Μάλιστα, αποτελεί και σημαντικό παράγοντα κατάταξης (Ranking Factor) στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

Καθαρός Κώδικας

Τέλος, μια ιστοσελίδα δεν μπορεί να είναι άρτια, αν δεν περιέχει «καθαρό» κώδικα. Πρακτικά, το πρόβλημα προκύπτει από ορισμένες λειτουργικές παρεμβάσεις που θα γίνουν κατά τη διάρκεια της κατασκευής ή μετά την ολοκλήρωση της, αλλάζοντας τον αρχικό σχεδιασμό. Κάθε μια επέμβαση στον κώδικα, από μόνη της, δεν δημιουργεί πρόβλημα, αν γίνει σωστά. Στο σύνολό τους, όμως, μειώνουν την ταχύτητα, προκαλούν λειτουργικά προβλήματα στην καθημερινότητα και απαιτούν αυξημένη και κοστοβόρα συντήρηση.

Κατά συνέπεια, για να είναι μια ιστοσελίδα τεχνικά άρτια, απαιτείται καλός σχεδιασμός και ορθές πρακτικές.

Τι περιλαμβάνει η κατασκευή μιας ιστοσελίδας;

Η κατασκευή ενός website γίνεται με βάση τις προδιαγραφές του εκάστοτε eProject. Σε κάθε περίπτωση, τα ελάχιστα που περιλαμβάνει είναι τα εξής:

  • Κατασκευή όλων των δομικών και λειτουργικών στοιχείων της ιστοσελίδας.
  • Δημοσίευση αρχικού περιεχομένου.
  • Βασικό SEO, δηλαδή SEO titles και meta description σε κάθε url.
  • Εγκατάσταση των βασικών Google Analytics και δημιουργία παραμετροποιημένων εκτυπώσεων.
  • Εγκατάσταση του Facebook Pixel, δηλαδή του κώδικα που συνδέει μια ιστοσελίδα με το Facebook Page και δημιουργία Open Graph.
  • Έλεγχος λειτουργικότητας όλων των στοιχείων του website σε διάφορους browsers και συσκευές (Testing).
  • Εκπαίδευση του πελάτη στη χρήση της ιστοσελίδας (δημοσίευση / αλλαγή περιεχομένου) και στην παρακολούθηση των analytics.
  • Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Θέλετε να κατασκευάσετε την ιστοσελίδα που θα εξυπηρετεί τον επιχειρηματικό σας στόχο;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!