Το PnL (Profit and Loss), είναι ο μηνιαίος προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του eBusiness. Είναι αυτό που βάζει νούμερα στο στρατηγικό πλάνο.

Κατά περίπτωση, μπορεί να έχει προβλέψεις για τους επόμενους 18 ή 36 μήνες και πάντα καταλήγει στο EBITDA (Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων).

Στη φάση της μελέτης, μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός PnLs, περιγράφοντας διαφορετικές προσεγγίσεις στην υλοποίηση του eBusiness.

Τι περιλαμβάνει το PnL;

Το σκέλος των εσόδων του PnL περιλαμβάνει αναλυτικά τις προβλέψεις των αποτελεσμάτων της υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου. Με λίγα λόγια, πόσοι πελάτες θα έρθουν, από ποια κανάλια και πόσα έσοδα θα φέρουν στην επιχείρηση.

Το σκέλος των εξόδων περιλαμβάνει όλα τα κόστη του eBusiness. Εκτός από το κόστος πωληθέντων (αν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα), περιλαμβάνονται και όλα τα λειτουργικά και διοικητικά κόστη που εμπλέκονται στο eBusiness, επιμερίζοντας κατά περίπτωση και αυτά που αφορούν σε φυσικές εγκαταστάσεις και προσωπικό.

Σε τι χρησιμεύει;

Σε πρώτη φάση, το PnL είναι αυτό που θα βοηθήσει τον επιχειρηματία να επιλέξει το στρατηγικό πλάνο, με το οποίο θα τρέξει το eBusiness. Ασφαλώς, ακόμα και η υλοποίηση ή μη ενός eProject, είναι μια απόφαση, στην οποία το PnL παίζει καθοριστικό ρόλο.

Στη συνέχεια, από τη στιγμή που ένα eProject υλοποιηθεί, το PnL είναι αυτό που σε μηνιαία – τουλάχιστον – βάση, θα αναλύεται εξονυχιστικά. Τα πραγματικά νούμερα θα καταγράφονται δίπλα στις προβλέψεις και θα συγκρίνονται.

Όταν βρισκόμαστε πίσω από τους στόχους, πρέπει να αναλύουμε το γιατί και να διορθώνουμε άμεσα τις πρακτικές μας ή το σχεδιασμό μας. Όταν πάμε καλύτερα από τις προβλέψεις, θα πρέπει άμεσα να αναγνωρίζουμε τι είναι αυτό που μας έδωσε την επιπλέον ώθηση και να το αξιοποιούμε ακόμα περισσότερο.

Το PnL είναι το σχέδιο που μας βοηθά στη λήψη των καθημερινών μας αποφάσεων και μας υπενθυμίζει διαρκώς από τι κρινόμαστε. Και αυτό είναι το τελικό νούμερο του PnL!

Θέλετε να καταρτίσουμε το PnL του δικού σας eBusiness;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!