Η διαφήμιση (Performance Marketing) είναι ένας από τους τρόπους προώθησης ενός eBusiness και αφορά στην πληρωμένη προβολή στη Google, στα Social Media και, σε ειδικές περιπτώσεις, σε άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

Το Performance Marketing έχει ένα βασικό χαρακτηριστικό: έχει άμεσο αποτέλεσμα, αλλά η επίδρασή του σταματά, μόλις τελειώσει το budget. Κατά συνέπεια, προκειμένου ένα eBusiness να επιλέξει τη διαφήμιση ως τρόπο ανάπτυξης, πρέπει να εξετάσει δύο παραμέτρους.

  • Πρώτον, να αποτελεί μέρος ενός στρατηγικού πλάνου, ώστε τα αποτελέσματα να συνεισφέρουν στη βιωσιμότητα και να γίνεται η βέλτιστη αξιοποίηση του budget.
  • Δεύτερον, την αποδοτικότητα.

Η διαφήμιση ως τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής

Το Performance Marketing δεν έχει νόημα να γίνεται αποκομμένο από το στρατηγικό πλάνο του eBusiness. Πρέπει να εντάσσεται σε μια ολιστική προσέγγιση της προώθησης ενός eBusiness, να υλοποιείται εναρμονισμένα με άλλες ενέργειες και να καταλήγει και ενοποιημένα analytics.

Αρχικά, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διαπιστώσουμε αν όντως η διαφήμιση είναι η καλύτερη επιλογή. Ας πάρουμε το παράδειγμα μιας καμπάνιας Google Ads, με στόχο την προβολή σε μια ομάδα keywords. Υπάρχουν αναζητήσεις στα keywords που μας ενδιαφέρουν; Ποιο είναι το επίπεδο του ανταγωνισμού; Περίπου πόσο στοιχίζει το κάθε click; Μήπως θα μπορούσαμε να κερδίσουμε το ίδιο traffic με ένα blog post; Και, μάλιστα, να το διατηρήσουμε, χωρίς να χρειάζεται η διαρκής δαπάνη σε διαφημιστικό budget! Αν δεν έχουμε πρώτα απαντήσει αυτά τα ερωτήματα, τότε είναι λάθος να ξεκινήσουμε το Performance Marketing.

Επιπλέον, θα πρέπει να έχουμε καθορίσει το LTV (Lifetime Value) των πελατών μας και να γνωρίζουμε μέχρι ποιο κόστος μπορούμε να δαπανήσουμε προκειμένου να κερδίσουμε έναν πελάτη. Να ξέρουμε, δηλαδή, πότε μια διαφήμιση είναι οικονομικά θετική για το eBusiness.

Επίσης, δε νοείται δαπάνη σε διαφήμιση, αν δεν υπάρχει ήδη μια συγκεκριμένη στρατηγική retention. Μπορεί να πληρώνουμε για να αποκτήσουμε έναν πελάτη, αλλά πρέπει να έχουμε φροντίσει να τον κρατήσουμε σε βάθος χρόνου.

Συνολικά, το Performance Marketing πρέπει πάντα να αποτελεί τμήμα μιας συνολικής στρατηγικής, να είναι κοστολογημένο και να αποτυπώνεται στο PnL.

Αποδοτικότητα

Το τελικό νούμερο, αυτό που ορίζει την αποδοτικότητα μιας διαφήμισης, είναι το CPA (Cost per Acquisition), δηλαδή το μέσο κόστος απόκτησης ενός πελάτη.

Η βελτιστοποίηση του CPA είναι μια διαρκής διαδικασία, που περιλαμβάνει διαδοχικά A/B Testings, με σκοπό τη στόχευση του κοινού με ακρίβεια και την καλύτερη επικοινωνία του μηνύματός μας.

Με τη στόχευση, εννοούμε πολλά περισσότερα από τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα του κοινού. Εννοούμε το στάδιο που βρίσκεται το κοινό μας στο funnel. Γι αυτό, η αποδοτική διαφήμιση είναι αυτή που συνδυάζεται με Content Marketing και κάθε καμπάνια της αποτελείται από διαδοχικά στάδια.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημασία της στόχευσης, πρέπει να μπούμε στη θέση της πλατφόρμας που μας διαφημίζει, δηλαδή της Google, του Facebook, κλπ. Τι είναι σημαντικό γι αυτούς; Να εμφανίζουν περιεχόμενο που ενδιαφέρει τους χρήστες. Γι αυτό, όταν μιλάμε για διαφήμιση, οι πλατφόρμες δίνουν ένα score, ανάλογα με το πόσο ενδιαφέρουσα βρίσκει το κοινό μας τη διαφήμισή μας. Όταν αυτό το score είναι χαμηλό, τότε η διαφήμιση θα έχει λιγότερες προβολές και μεγαλύτερο κόστος. Αντίθετα, αν η στόχευσή μας είναι καλή, το κόστος θα είναι χαμηλότερο και η εμφανίσεις περισσότερες.

Όταν, λοιπόν, διαφημίζουμε με στόχο την πώληση (Hard Sell) το προϊόν μας ή την υπηρεσία μας στο γενικό πληθυσμό, έστω και αν έχουμε επιλέξει σωστά δημογραφικά στοιχεία, τα αποτελέσματα δεν θα είναι τα επιθυμητά. Το κόστος θα είναι ακριβό, διότι θα είναι ελάχιστοι αυτοί που είναι έτοιμοι να αγοράσουν. Κατά συνέπεια, το CPA θα είναι πολύ υψηλό.

Η σωστή στρατηγική, είναι να προσεγγίσουμε το γενικό πληθυσμό με ένα περιεχόμενο, που θα τραβήξει το ενδιαφέρον πολύ περισσότερων αποδεκτών. Στη συνέχεια, με ένα δεύτερο περιεχόμενο, να περάσουμε τα μηνύματα που θέλουμε στο κοινό που ήδη εκδήλωσε ενδιαφέρον στην πρώτη μας καταχώριση. Τέλος, τρέχουμε τη διαφήμιση με στόχο την πώληση, σε αυτούς που ανταποκρίθηκαν στη δεύτερη. Αθροίζοντας τα κόστη και τα αποτελέσματα αυτής της αλληλουχίας, καταλήγουμε στο χαμηλότερο δυνατό CPA.

Θέλετε να αναλάβουμε το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των δικών σας διαφημίσεων;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!