Τα Messenger Bots προγραμματίζονται και χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence – AI), ώστε να μπορούν να διεξάγουν αυτοματοποιημένους διαλόγους μέσω του Messenger.

Τι μπορεί να προσφέρει ένα Messenger Bot στους πελάτες;

Αμεσότητα και ευχάριστο UX! Οι γρήγορες, απαντήσεις, η σωστή καθοδήγηση και η «έξυπνη» προσέγγιση, κερδίζουν τον πελάτη και διευκολύνουν την επικοινωνία του με την επιχείρηση.

Όμως, από τη στιγμή που αποφασίζουμε να προσφέρουμε το Bot ως ένα τρόπο αλληλεπίδρασης, πρέπει να είναι σωστά προγραμματισμένο. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή απογοήτευση εκ μέρους του πελάτη, αν δεν μπορεί να λάβει τις απαντήσεις που χρειάζεται.

Τι μπορεί να προσφέρει ένα Messenger Bot σε μια επιχείρηση;

Πέρα από το προφανές, δηλαδή την εξοικονόμηση εργατοωρών, το Bot δίνει τη δυνατότητα για πολύ προσωποποιημένη επικοινωνία με τον πελάτη, αν αποτελεί τμήμα ενός καλού Marketing Stack. Τα μηνύματα στο Messenger έχουν εντυπωσιακό Open Rate (διαβάζονται από τους χρήστες), που μπορεί να είναι δεκαπλάσιο από το email.

Το Messenger είναι σήμερα το πιο αποδοτικό διαφημιστικό μέσο!

Τι στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνει ο σχεδιασμός του;

  • Αρχικά, η αρχιτεκτονική του πρέπει να περιλαμβάνει αρκετό βάθος, δηλαδή να υπάρχει η πρόβλεψη για δευτερογενείς ερωτήσεις. Γενικά, ένα καλό Bot πρέπει να έχει τουλάχιστον 3 επίπεδα και ,ανάλογα με το eBusiness, μπορεί να χρειάζεται να καλύψει πολύ περισσότερα.
  • Πρέπει να είναι ανθρώπινο και το «ύφος» του να είναι εναρμονισμένο με τη φύση του eBusiness.
  • Πρέπει να είναι σχεδιασμένο, ώστε να αντλεί και να αξιοποιεί όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από το χρήστη. Το Facebook μας προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, με έτοιμα, συμπληρωμένα πεδία με το email και άλλα στοιχεία του προφίλ. Επιπλέον, με custom tagging, μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους χρήστες με τα δικά μας κριτήρια.
  • Τέλος, είναι σημαντικό να υπάρχουν analytics, ώστε να ανακαλύψουμε τους πιο αποδοτικούς τρόπους αξιοποίησης του Bot.

Θέλετε να κατασκευάσουμε το δικό σας Messenger Bot;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!