Το Marketing Stack είναι το σύνολο των εργαλείων που μας δίνουν τη δυνατότητα να αυτοματοποιήσουμε λειτουργίες, όπως την καταγραφή και κατηγοριοποίηση του κοινού, την προσωποποιημένη αλληλεπίδραση με τους χρήστες, την επικοινωνία κλπ.

Ο σκοπός του είναι η απόκτηση κοινού και η βελτιστοποίηση του Conversion Rate, δηλαδή η μετατροπή περισσότερων επισκεπτών μιας ιστοσελίδας σε πελάτες. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αυτόματης, αλλά προσωποποιημένης στόχευσης με περιεχόμενο και διαφήμιση.

Πως λειτουργεί το Marketing Stack;

Σε πολύ γενικές γραμμές, το Marketing Stack μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε αλληλουχίες 4 βημάτων.

Lead generation

Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι η συλλογή όσο το δυνατόν περισσότερων στοιχείων για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με εργαλεία όπως φόρμες, messenger bots, live chat, pop-ups, widgets, κλπ.

Segmentation

Εδώ χρειαζόμαστε εργαλεία που αποδίδουν custom χαρακτηριστικά στους χρήστες μας, ανάλογα με τις ενέργειές τους στην ιστοσελίδα μας. Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά, γίνεται και η κατηγοριοποίηση του κοινού μας.

Distribution

Πρόκειται για τα εργαλεία που μας επιτρέπουν να επικοινωνούμε στοχευμένο περιεχόμενό και προσωποποιημένες διαφημίσεις στο κοινό μας. Εδώ ανήκουν τα email marketing services, κλπ.

Analytics

Το Marketing Stack θα ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί, αν δεν υπάρχει η δυνατότητα να μετρηθούν τα αποτελέσματα και να βελτιστοποιείται η κάθε καμπάνια.

Η αρχιτεκτονική του Marketing Stack

Η αρχιτεκτονική του Marketing Stack, πρέπει να μεριμνά ώστε όλα τα παραπάνω εργαλεία να λειτουργούν εναρμονισμένα μεταξύ τους. Γι αυτό, συνήθως χρειάζεται και ένα κεντρικό εργαλείο, που εξασφαλίζει τη συνοχή τους. Επιπλέον, είναι σημαντικό να υπάρχει συγκεντρωμένη όλη η πληροφορία. Όταν αυτή είναι διεσπαρμένη σε πολλά υποσυστήματα και προγράμματα, τότε είναι αδύνατον να αξιοποιηθεί το Stack με αποτελεσματικό τρόπο.

Κάθε eBusiness είναι ξεχωριστό και δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο Marketing Stack που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις. Επιπλέον, το κόστος αυτών των εργαλείων μπορεί να είναι από μηδενικό, μέχρι αρκετές χιλιάδες ευρώ το μήνα. Γι αυτό το λόγο, σε κάθε eProject γίνεται custom σχεδιασμός, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και να συμβαδίζει το budget με το επίπεδο ανάπτυξης της επιχείρησης.

Θέλετε να χτίσουμε το δικό σας Marketing Stack;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!