Το στρατηγικό πλάνο είναι ο ακρογωνιαίος λίθος κάθε eBusiness. Πρόκειται για την αιτιολογημένη και βασισμένη σε δεδομένα αποτύπωση του σχεδίου, βάσει του οποίου θα χτιστεί και θα αναπτυχθεί μια επιχείρηση στον ψηφιακό κόσμο.

Πως καταλήγουμε στο στρατηγικό πλάνο;

Το πρώτο βήμα είναι πάντα ο σαφής ορισμός ενός επιχειρηματικού στόχου. Θέλουμε πωλήσεις; Πόσες; Θέλουμε πελάτες; Πόσους; Θέλουμε leads; Πόσα; Θέλουμε αναγνώριση του brand; Σε τι εμβέλεια; Όσο και αν φαίνεται προφανές (και συχνά είναι), υπάρχουν φορές που η στόχευση δεν είναι αποσαφηνισμένη. Σε αυτές της περιπτώσεις, είναι κομμάτι της δικής μας δουλειάς να παρουσιάσουμε τις δυνατότητες και τις επιλογές στον επιχειρηματία.

Ποτέ, όμως, δεν ξεκινάμε ένα project, αν δεν είναι απόλυτα σαφής ο επιχειρηματικός στόχος. Εξάλλου, κρινόμαστε από το αποτέλεσμα, το οποίο δεν μπορεί παρά να είναι μετρήσιμο!

Στη συνέχεια, γίνεται η έρευνα των keywords, η ανάλυση ανταγωνισμού και η ανίχνευση και χαρτογράφηση του κοινού. Τα στοιχεία που αποκομίζουμε από αυτές τις μελέτες, μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε μια καθαρή και μετρήσιμη αποτύπωση του περιβάλλοντος, στο οποίο καλούμαστε να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους.

Σε αυτό το σημείο, μέσω της συνεργασίας μας με τον πελάτη, είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε και τις ιδιαιτερότητες του ίδιου του πελάτη μας. Κάθε επιχείρηση έχει δυνατά σημεία, τα οποία οφείλουμε να αξιοποιήσουμε, αλλά και αδυναμίες, τις οποίες θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν.

Τέλος, έρχεται η σύνθεση. Όλα τα παραπάνω αξιολογούνται, για να προκύψει ο τελικός σχεδιασμός, βάσει του οποίου θα χτιστεί και θα λειτουργήσει το eBusiness, κοιτώντας πάντα τον επιχειρηματικό στόχο.

Τι περιλαμβάνει το στρατηγικό πλάνο;

  • Την ξεκάθαρη αποτύπωση του επιχειρηματικού στόχου και τα metrics (KPIs) με τα οποία υπολογίζεται η επίτευξή του.
  • Την καταγραφή των κενών και των ευκαιριών που υπάρχουν στην αγορά και κατά συνέπεια την επιλογή των αποδοτικότερων – οικονομικά και χρονικά – μεθόδων προώθησης και ανάπτυξης του eBusiness.
  • Τις προδιαγραφές με τις οποίες θα πρέπει να κατασκευαστεί η ιστοσελίδα, ώστε να είναι εναρμονισμένη και να εξυπηρετεί το στρατηγικό πλάνο.
  • Την επιλογή των κατάλληλων συμπληρωματικών web properties (δευτερεύουσες ιστοσελίδες / microsites, social media pages / groups, communities, κλπ).
  • Την επιλογή του Inbound Marketing Stack, δηλαδή των εργαλείων marketing που θα υπάρχουν στο backend, αυτοματοποιώντας λειτουργίες όπως την κατηγοριοποίηση κοινού, την προσωποποιημένη αλληλεπίδραση με το κοινό, την επικοινωνία κλπ.
  • Την καταγραφή των αναγκών, που θα πρέπει να καλύπτουν τα analytics.
  • Την κατανομή ρόλων.

Το στρατηγικό πλάνο είναι απαραίτητο εργαλείο για την υλοποίηση κάθε eBusiness, διότι προσφέρει τη δυνατότητα στοχευμένης προώθησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, μειώνει δραματικά τις επιπτώσεις των «παιδικών ασθενειών» και προστατεύει από την άσκοπη σπατάλη χρηματικών, χρονικών και ανθρώπινων πόρων.

Το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση του στρατηγικού πλάνου, είναι η εκπόνηση του PnL (Profit and Loss), δηλαδή του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων της υλοποίησης του eBusiness.

Θέλετε μελετήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης της επιχείρησής σας;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!