fbpx

INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®

It’s the bottom line that matters

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®;

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι ένα πλάνο ανάπτυξης επιχειρήσεων που στηρίζεται σε δεδομένα.

Κάθε τακτική marketing που δεν αποτελεί μέρος μιας συνολικής στρατηγικής, είναι καταδικασμένη να αποτύχει ή να μην αποδίδει ικανοποιητικά. Ο λόγος είναι ότι οι ενέργειες marketing έχουν συνήθως ενδιάμεσους στόχους, που δεν συνδέονται άμεσα με την κερδοφορία της επιχείρησης. Ταυτόχρονα, ο επιχειρηματίας καλείται να πάρει αποφάσεις μόνο με τη διαίσθηση.

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® επιλύει αυτό ακριβώς το πρόβλημα, παρέχοντας μια ξεκάθαρη στρατηγική, ενοποιώντας όλα τα στοιχεία της επιχείρησης και καταγράφοντας τον τρόπο που συσχετίζονται μεταξύ τους. Από τη μία, αναλύει κάθε offline και online κανάλι πώλησης, εντοπίζει όλα τα στάδια της διαδρομής του εν δυνάμει πελάτη, αξιολογεί την αποδοτικότητά τους και προσδιορίζει τους παράγοντες που τα επηρεάζουν. Από την άλλη, αποτυπώνει τη δομή της επιχείρησης και κάθε τμήμα της και υπολογίζει τον άμεσο και έμμεσο αντίκτυπό τους και το κόστος τους στις πωλήσεις.

Με λίγα λόγια, είναι η στρατηγική ανάπτυξης, που περιλαμβάνει τις προβλέψεις πωλήσεων και εξόδων που θα προκύψουν από την εκτέλεσή της, με βάση τα πραγματικά δεδομένα.

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε από τη Novogrowth.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ;

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® περιλαμβάνει μια σύγχρονη μεθοδολογία υπολογισμού του μεγέθους της αγοράς και των ποιοτικών χαρακτηριστικών της υπάρχουσας ζήτησης, την πλήρη μελέτη του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και την αναλυτική χαρτογράφηση και ανίχνευση του κοινού. Επιπλέον, η υποδομή και οι βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι της επιχείρησης λαμβάνονται υπ’ όψιν, ώστε να αξιολογηθούν πιθανές ευκαιρίες ανάπτυξης.

Ανάμεσα στα δεδομένα που συλλέγονται, πάντα περιλαμβάνεται η εκτενής έρευνα αγοράς. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης, μπορεί επιπλέον να καταρτιστεί η εμπορική πολιτική, να γίνει μελέτη τοποθέτησης και branding, να διερευνηθούν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα, να οριστούν οι δείκτες απόδοσης και ο τρόπος μέτρησής τους, να υπολογιστεί το κόστος παραγωγής και η δυναμικότητα, κλπ.

Η στρατηγική ανάπτυξης είναι το προϊόν της επεξεργασίας και ενοποίησης όλων αυτών των δεδομένων και περιγράφεται σε μηνιαία βάση. Τέλος, το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® αποτυπώνεται σε χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αποτελούν τον πίνακα ελέγχου όλων των ενεργειών marketing.

ΕΙΝΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ;

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, ξεκινώντας από startups που βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας, μέχρι και μεγάλους οργανισμούς. Το μόνο που απαιτείται είναι μια ξεκάθαρη επιχειρηματική απόφαση που να θέτει την ανάπτυξη ως στόχο. Η ευελιξία του επιτρέπει την εφαρμογή του τόσο στον κλάδο των προϊόντων όσο και των υπηρεσιών, ανεξαρτήτως επιχειρηματικού μοντέλου.

ΠΟΣΟ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ;

Οι περισσότερες προβλέψεις του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® προέρχονται από τεκμηριωμένα δεδομένα ή στατιστικά της ίδιας της επιχείρησης. Στις περιπτώσεις που εξετάζουμε ένα επιχειρηματικό μοντέλο χωρίς διαθέσιμη προϊστορία, ή αναλύουμε τα στάδια των καναλιών πώλησης, στηρίζουμε τις προβλέψεις μας στην εμπειρία μας και σε μέσους όρους του κλάδου. Σε κάθε περίπτωση, φροντίζουμε να είμαστε πάντα συντηρητικοί στις προβλέψεις μας, ώστε η πραγματικότητα να αποδεικνύεται πάντα ισάξια ή ανώτερη.

ΤΙ ΕΧΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΑΣ;

Ακόμα και πριν την εκτέλεση του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®,η ανάλυση και μόνο της επιχείρησης και των στόχων ανάπτυξής της, παρέχει μια γνώση ανεκτίμητης αξίας στον επιχειρηματία ή τα στελέχη και αποκαλύπτει ευκαιρίες αύξησης των εσόδων, αλλά και δυνατότητας περικοπής δαπανών από μη αποδοτικές δράσεις.

Όμως, η πραγματική αξία του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι η δυνατότητα που δίνει σε μια επιχείρηση να ακολουθήσει μια τεκμηριωμένη στρατηγική, γνωρίζοντας πάντα τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει κάθε μήνα, αλλά και το αποτέλεσμα που πρέπει να προσδοκά.

Κατά την εκτέλεση, η επιχείρηση καταγράφει κάθε μήνα την πραγματικότητα και τη συγκρίνει με τις προβλέψεις. Όταν αυτή υπολείπεται του στόχου, τότε ο επιχειρηματίας μπορεί εύκολα να εντοπίσει ακριβώς το σημείο που τα πράγματα δεν πήγαν καλά. Όταν ξεπερνά τις προσδοκίες, και πάλι ο επιχειρηματίας μπορεί να ερμηνεύσει τα δεδομένα και να ενσωματώσει τις επιτυχημένες τακτικές στο πλάνο.

Είμαστε εδώ για σας! Ας κανονίσουμε μια συνάντηση για να συζητήσουμε για το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® και πως μπορεί να ωφελήσει τη δική σας επιχείρηση.

1 ώρα ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική

Kostas Michalopoulos | Novogrowth

Κώστας Μιχαλόπουλος
CEO
Novogorwth