fbpx

ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

It’s the bottom line that matters

ΤΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΜΕ

Η Novogrowth σχεδιάζει και υλοποιεί ad hoc εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να καλύψει πλήρως τις ανάγκες κάθε εταιρείας. Τα μαθήματα προσαρμόζονται στο επίπεδο γνώσης των συμμετεχόντων και στις απαιτήσεις για τις δεξιότητες που πρέπει να αποκτηθούν. Ο στόχος της ενδοεταιρικής εκπαίδευσης είναι η in-house υλοποίηση του digital marketing, ή η σωστή εποπτεία ενός συνεργαζόμενου agency.

THE eBUSINESS
MAP

Το eBusiness Map είναι ένα βασικό σεμινάριο, που καταγράφει όλα τα στοιχεία του digital marketing και εξηγεί το ρόλο τους και την αλληλεπίδραση μεταξύ τους.

PERFORMANCE
MARKETING

Το performance marketing περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη βελτιστοποίηση και τη μέτρηση των αποτελεσμάτων των διαφημίσεων στη Google και στα Social Media

SEO & CONTENT
MARKETING

Σήμερα, ο αλγόριθμος της Google αξιολογεί τη δύναμη μιας ιστοσελίδας με τρόπο που προσομοιάζει στον άνθρωπο. Γι' αυτό, πλέον το SEO σημαίνει ποιοτικό περιεχόμενο που ικανοποιεί την αναζήτηση του χρήστη.

SOCIAL MEDIA
MARKETING

Ενώ το οικοσύστημα των Social Media εξελίσσεται, το κοινό πολλών επιχειρήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί. Ο σκοπός του Social Media marketing είναι να στοχεύσει εν δυνάμει πελάτες στον κατάλληλο τόπο και χρόνο.

EMAIL
MARKETING

Το επιτυχημένο email marketing προϋποθέτει μια αποδοτική τακτική ανάπτυξης λίστας με emails και, επίσης, newsletters με υψηλή ποιότητα περιεχομένου. Ενώ είναι πολύ δύσκολη η απόκτηση του κοινού, η απώλειά του μπορεί να είναι μαζική μετά από δύο άστοχα emails.

GOOGLE
ANALYTICS

Το Google Analytics είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, όταν είναι ορθή η ερμηνεία των δεδομένων.

google-tag-manager

GOOGLE
TAG MANAGER

Για να καταγράψουμε τη διαδρομή του χρήστη και όλα τα micro conversions, συχνά το Google Analytics δεν επαρκεί. Γι' αυτό, χρησιμοποιούμε το Google Tag Manager.

GOOGLE
DATA STUDIO

Η αξία της οπτικοποίησης συχνά υποτιμάται. Ωστόσο, για να έχουμε αξιοποιήσιμο web analytics, πρέπει ο επιχειρηματίας, ο αναλυτής, ή ένας συνεργάτης να έχει πρόσβαση στους δείκτες που χρειάζεται.

Ο ΣΤΟΧΟΣ

Τα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιεί το σύγχρονο marketing έχουν διευρύνει το χάσμα ανάμεσα στον επιχειρηματία και το marketer.

Η ενδοεταιρική εκπαίδευση είναι απαραίτητη, διότι σε πολλές περιπτώσεις μια επιχείρηση αναγκάζεται να αναθέσει σε τρίτους ένα μέρος της δραστηριότητάς της, απλώς και μόνο επειδή δεν διαθέτει τις σχετικές δεξιότητες. Αυτό μπορεί να είναι αντιπαραγωγικό και ακριβό.

Ακόμα και στις περιπτώσεις που μια εταιρεία έχει το μέγεθος για να προσλάβει ένα marketing agency, η συνεργασία δεν είναι πάντα αποδοτική. Ο λόγος είναι ότι είναι δύσκολο να τεθούν κοινοί στόχοι και δείκτες απόδοσης. Η ενδοεταιρική εκπαίδευση έρχεται να καλύψει αυτό ακριβώς το κενό και να επιτρέψει σε στελέχη επιχειρήσεων να βελτιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με εξωτερικούς συνεργάτες.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Το πρώτο βήμα είναι η κατανόηση των απαιτήσεων του πελάτη, το οποίο διαρκεί ανάλογα με την πολυπλοκότητα του business model και το στόχο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, η Novogrowth προτείνει τη θεματολογία και την έκταση του εκπαιδευτικού υλικού, που θα καλύψει τις ανάγκες του πελάτη.

Η εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί δια ζώσης, online, ή με συνδυασμό των δύο, με στόχο τη μέγιστη αποδοτικότητα και αξία.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ενδοεταιρική εκπαίδευση προσφέρει με μια εταιρεία τις απαραίτητες δεξιότητες, ώστε να μπορεί να υλοποιήσει το digital marketing in house, ή να επικοινωνεί πιο αποδοτικά με ένα συνεργαζόμενο agency

Η Novogrowth δημιουργεί ad hoc εκπαιδεύσεις για στελέχη επιχειρήσεων, που περιλαμβάνουν όλα τα αναγκαία και προχωρημένα στοιχεία του digital marketing.

Θα χαρούμε να διερευνήσουμε μαζί σας το πως μπορούμε να προσφέρουμε αξία στην επιχείρησή σας.

1 ώρα ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτική

Kostas Michalopoulos | Novogrowth

Κώστας Μιχαλόπουλος
CEO
Novogorwth