fbpx

INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® COURSE

It’s the bottom line that matters

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΤΟ INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® COURSE

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® απευθύνεται σε C level executives, που θέλουν να ηγηθούν της ανάπτυξης της εταιρείας τους και σε marketers και επιχειρηματικούς συμβούλους,που θέλουν να επενδύσουν στην εξέλιξη των υπηρεσιών τους, προσφέροντας ένα ισχυρό εργαλείο στους πελάτες τους. Η υιοθέτηση αυτού του μοντέλου είναι ο ιδανικός τρόπος να διαφοροποιηθούν έναντι του ανταγωνισμού τους και να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, παρέχοντας ένα σαφές και αξιοποιήσιμο πλάνο με αποδεδειγμένη αξία.

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν να προσφέρουν στους πελάτες τους το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® αποκτούν εφ όρου ζωής* την άδεια να χρησιμοποιήσουν το εμπορικό σήμα. Επιπλέον, θα ενημερώνονται πάντα πρώτοι σχετικά με τις αναβαθμίσεις και την περαιτέρω εξέλιξη του μοντέλου.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία του μοντέλου, κάθε προαπαιτούμενη γνώση, θεωρία και πρακτική, πάνω σε όλα τα στοιχεία του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®.

*Κατά περίπτωση μπορεί να υπάρχουν royalties, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

75 ΩΡΕΣ
3 ΜΗΝΕΣ

ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ
19:00 - 22:00 EET

LIVE ONLINE

ΑΓΓΛΙΚΑ
Ή ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΜΙΚΡΑ GROUPS

3.500 € + ΦΠΑ*

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
& ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

*Ειδικές τιμές για πάνω από 1 συμμετέχοντα ανά εταιρεία.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®

ΤΟ INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι ένα μοντέλο που αναπτύχθηκε από τη Novogrowth, το οποίο αναλύει με λεπτομέρειες όλα τα στοιχεία μιας επιχείρησης και τα κανάλια πώλησης, προσφέροντας ένα πλήρες και αναλυτικό πλάνο ανάπτυξης.

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι ότι, όχι μόνο αναλύει κάθε online και offline κανάλι πώλησης, αλλά επιπλέον αναγνωρίζει όλα τα στάδια της διαδρομής του υποψήφιου πελάτη, αξιολογεί την αποδοτικότητά τους και καταδεικνύει τους παράγοντες που τα διαμορφώνουν.

Όλα τα δεδομένα ενοποιούνται και επεξεργάζονται, ώστε να καταρτιστεί μια λεπτομερής στρατηγική ανάπτυξης, που αποτυπώνεται σε ένα πλάνο δράσεων με ορίζοντα 18 ή 36 μηνών. Το παραδοτέο υπολογίζει όλες τις προβλέψεις εσόδων και τις σχετικές δαπάνες ανά μήνα.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Κατά το πρώτο μάθημα καταγράφονται όλα τα στοιχεία του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® στο χάρτη του digital marketing. Η κατανόηση του ρόλου κάθε στοιχείου, αλλά και ο τρόπος που συνδέονται μεταξύ τους, είναι η βάση για όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Επιπλέον, ερμηνεύεται η βασική ορολογία, που θα είναι χρήσιμη στη συνέχεια.

Ο ορισμός του επιχειρηματικού μοντέλου μιας εταιρείας μπορεί να αποδειχτεί αρκετά περίπλοκος. Ακόμα συχνότερα, σε αυτό το στάδιο μια επιχείρηση μπορεί να θέλει να αξιολογήσει τις δυνατότητες επιπλέον μοντέλων, που θα συμπεριληφθούν στο INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®. Τα κανάλια πώλησης προκύπτουν άμεσα από την καταγραφή των επιχειρηματικών μοντέλων.

Το Ahrefs είναι ένα πολύ δυνατό εργαλείο και είναι σχεδιασμένο για να παρέχει ένα ευρύ φάσμα σημαντικών δεδομένων. Σε αυτό το μάθημα δεν περιοριζόμαστε στην επεξήγηση της χρήσης του Ahrefs, αλλά ερμηνεύουμε την ουσία των λειτουργιών του, τη μετάφραση των δεδομένων και την πρακτική εφαρμογή τους.

Η ανάλυση των keywords είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για την κατανόηση κάθε αγοράς. Όχι μόνο παρέχει ποσοτικά στοιχεία, αλλά αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται το κοινό. Η τεράστια αξία αυτής της ανάλυσης βρίσκεται στην κατανόηση του searcher’s intent, δηλαδή της ερμηνείας της ακριβούς πρόθεσης του χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, μια επιχείρηση μπορεί να προσαρμόσει στις ανάγκες του κοινού της όλο το περιεχόμενο που διακινεί διαδικτυακά.

Η ανάλυση του ανταγωνιστιού περιβάλλοντος περιλαμβάνει πολλά περισσότερα, από την απλή καταγραφή των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε τον τρόπο εντοπισμού όλων των σχετικών παικτών σε μια αγορά και της ερμηνείας της στρατηγικής του καθενός. Αυτή η ανάλυση αποκαλύπτει ευκαιρίες και μας προστατεύει από τη δαπάνη χρονικών και οικονομικών πόρων σε αποδεδειγμένα αποτυχημένες τακτικές.

Η κατανόηση του κοινού είναι απαραίτητη. Αλλά, το να γνωρίζουμε που και πως πρέπει να επικοινωνήσουμε μαζί του, είναι ανεκτίμητο. Στον ψηφιακό κόσμο, ποτέ δεν περιμένουμε να μας βρει το κοινό μας. Αντιθέτως, το εντοπίζουμε και το στοχεύουμε, ώστε να τροφοδοτήσουμε τα κανάλια πώλησής μας.

Η βασική αρχή του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι η ενοποίηση όλων των στοιχείων μιας επιχείρησης. Γι’ αυτό χρειάζεται να γνωρίζουμε αρκετές πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία μιας εταιρείας και, κυρίως, να κατανοήσουμε τους παράγοντες που τις διαμορφώνουν. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι το κατασκευαστικό κόστος, η δυναμικότητα, η εμπορική πολιτική, κλπ.

Το μέγεθος μιας αγοράς και ο βαθμός συγκέντρωσής της ορίζουν τη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αυτός είναι και ένας καθοριστικός παράγοντας για να υλοποιηθεί μια επένδυση.

Χωρίς web analytics στον ψηφιακό κόσμο είμαστε τυφλοί. Το web analytics πρέπει να είναι εγκατεστημένο και να μας προσφέρει τη δυνατότητα αξιοποίησης της πληροφορίας, πριν γίνει οποιαδήποτε δαπάνη στο marketing. Τι σημαίνει, όμως, αξιοποιήσιμο web analytics; Σχεδιασμός, εγκατάσταση, επεξεργασία δεδομένων, οπτικοποίηση και ανάλυση αποτελεσμάτων, είναι τα πέντε απαραίτητα βήματα. Επιπλέον, σε αυτό το μάθημα θα καλυφθούν και προχωρημένες ένοιες, όπως το attribution modelling.

Η κατάρτιση στρατηγικής είναι κάτι μεταξύ επιστήμης και τέχνης. Σε αυτό το στάδιο, όλα τα δεδομένα της έρευνας αναλύονται, ώστε να αποκαλυφθούν οι πιο αποδοτικοί τρόποι ανάπτυξης. Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε τη μεθοδολογία αξιοποίησης των δεδομένων, για την κατάρτιση ενός σωστού πλάνου ανάπτυξης και συζητάμε παραδείγματα, προκειμένου να κατανοήσουμε την “τέχνη” που χτίζεται με την εμπειρία.

Το PnL, οι χρηματοροές και ο ισολογισμός αποτελούν τις σημαντικότερες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που αποτυπώνουν τη λειτουργία μιας επιχείρησης. Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε τη δομή τους και τον τρόπο ενσωμάτωσης των προβλέψεων με δυναμικό τρόπο, ώστε να περιγράφεται η στρατηγική ανάπτυξης και να μπορεί να γίνεται διαρκής βελτιστοποίηση.

Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες είναι ένας τρόπος να κατανοήσουμε άμεσα τη δομή και τις προοπτικές μιας επιχείρησης, πριν μελετήσουμε σε βάθος τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ή ένα business plan. Σε αυτό το μάθημα θα αναφερθούμε στους πιο σημαντικούς δείκτες και θα εξηγήσουμε τον τρόπο που πρέπει να ερμηνεύονται.

Το παραδοτέο του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι ένα αναλυτικό report, που περιλαμβάνει όλα τα επεξεργασμένα δεδομένα, τα συμπεράσματα, το πλάνο ανάπτυξης και τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Σε αυτό το μάθημα συζητάμε τη δομή των αναφορών, ώστε να παρουσιάσουμε το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® μιας επιχείρησης με αποδοτικό τρόπο.

Στα αρχικά στάδια μιας διαπραγμάτευσης, ένας υποψήφιος επενδυτής δεν είναι έτοιμος να δαπανήσει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να διαβάσει το report ενός INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®. Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε πως μπορούμε να συνοψίσουμε το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® και να παράξουμε ένα business plan, για να το παρουσιάσουμε σε έναν επενδυτή, σε ένα χρηματοδότη ή σε μια τράπεζα.

Σε αυτό το πολύωρο μάθημα εμβαθύνουμε σε διάφορα πραγματικά παραδείγματα, για να καταδείξουμε πως το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίπτωση και πως οι προβλέψεις μπορούν να είναι ακριβείς. Σε αυτό το μάθημα, κάθε συμμετέχων μπορεί να συζητήσει λεπτομερώς την περίπτωση της δικής του επιχείρησης και να δημιουργήσει το δικό του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®.

Το INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® είναι σχεδιασμένο για να είναι απόλυτα αξιοποιήσιμο. Σε αυτό το μάθημα περιγράφουμε τον τρόπο αξιοποίησης του σε μηνιαία βάση και την αποκόμιση του μέγιστου οφέλους στην πράξη.

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ

Kostas Michalopoulos | Novogrowth

Κώστας Μιχαλόπουλος
CEO
Novogorwth

Ο Κώστας είναι ο εμπνευστής του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN®, ως αποτέλεσμα της διαρκούς του ανάγκης να αναλύει επιχειρήσεις και να ενοποιεί όλα τα στοιχεία τους με αξιοποιήσιμο τρόπο. Επιχειρηματίας ο ίδιος, με δραστηριότητα σε διάφορους κλάδους, κατανοεί τι σημαίνει να διοικείς μια επιχείρηση και πως η πράξη διαφέρει από τη θεωρία.

Δημήτρης Παπαντωνόπουλος
Growth Strategist
Novogorwth

Ο Δημήτρης έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση του INTEGRATED BUSINESS GROWTH MASTERPLAN® για πολλούς πελάτες. Είναι βασικός εισηγητής της ακαδημίας της Novogrowth και έχει σχεδιάσει πολλά ad hoc σεμινάρια για ενδοεταιρική εκπαίδευση.

ΦΟΡΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Παρακαλώ συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας, για να συζητήσουμε τυχόν απορίες σας και να σας ενημερώσουμε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες.