Η στρατηγική eBusiness είναι το προϊόν της συνολικής αξιολόγησης των online και offline παραγόντων επιτυχίας κάθε eBusiness.

Πως ένα προϊόν ή μια υπηρεσία θα κερδίσει μερίδιο αγοράς;

Τι ρόλο παίζει η τιμή; Πόσο συνεισφέρει ο στη βιωσιμότητα του eBusiness ο πελάτης που θα ψωνίσει «το φθηνότερο»;

Πόσο σημαντικός είναι ο παράγοντας της εμπιστοσύνης και με ποιον τρόπο την εμπεδώνουμε;

Ποιο είναι το μέσο conversion rate στην κατηγορία μας;

Πως θα μεγιστοποιήσουμε την ικανοποίηση του πελάτη;

Πόσο προσωπικό και με ποιες δεξιότητες χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε ένα πλάνο; Να προτιμήσουμε in house ή εξωτερικούς συνεργάτες;

Ποιο revenue model είναι βιώσιμο;

Χρειαζόμαστε exit strategy;

Τι θέματα θα αντιμετωπίσουμε στα Logistics, αν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα;

Πόσο πρέπει να επενδύσουμε στη συσκευασία και ποιες είναι οι προδιαγραφές της; Πως αξιολογούμε μια εταιρεία courier και με τι κριτήρια επιλέγουμε;

Ποιους τρόπους πληρωμής πρέπει να ενσωματώσουμε;

Αυτά και αμέτρητα άλλα, είναι ενδεικτικά ερωτήματα που κατά περίπτωση πρέπει να απασχολήσουν μια επιχείρηση. Κανένα eProject δεν είναι ίδιο με το άλλο και, κατά συνέπεια, η καταγραφή τους πρέπει να γίνεται εξατομικευμένα.

Ο δικός μας ρόλος είναι να τα επισημάνουμε και να τα απαντήσουμε. Είναι σημαντικό οι επιμέρους επιλογές να είναι εναρμονισμένες μεταξύ τους και να υπηρετούν τις ανάγκες, τους στόχους και της ιδιαιτερότητες κάθε eBusiness.

Οι απαντήσεις στηρίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα, αναλύσεις, στοιχεία από την αγορά και στην εμπειρία μας και η σύνθεσή τους είναι μια βιώσιμη και ρεαλιστική στρατηγική.

Θέλετε να χαράξουμε τη στρατηγική για το δικό σας eBusiness;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!