Η δυνατότητα πρόσβασης και ανάλυσης των δεδομένων, είναι ίσως το πιο δυνατό εργαλείο για έναν manager. Ωστόσο, για να είναι χρήσιμο και όχι παραπλανητικό, πρέπει να είναι ακριβές, εύχρηστο και παραμετροποιημένο στις ανάγκες κάθε επιχείρησης.

Τα Google Analytics προσφέρουν ένα βασικό επίπεδο δεδομένων, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι αρκετά. Ωστόσο, όταν η λειτουργία ενός eBusiness αποκτά βαθμό πολυπλοκότητας και χρησιμοποιεί Marketing Stack, τότε προκύπτει η ανάγκη για Custom Analytics.

Ο σχεδιασμός τους, πρέπει να ακολουθεί τα sales funnels, δηλαδή τις πιθανές διαδρομές που ακολουθεί ένας χρήστης, μέχρι να γίνει πελάτης. Είναι σημαντικό να καταγράφονται οι πληροφορίες σε κάθε βήμα των funnels, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η αποδοτικότητά τους, αλλά και να εντοπιστούν τα αδύναμα σημεία τους.

Ο σχεδιασμός μπορεί να υλοποιηθεί με custom events, δηλαδή με την καταγραφή της πληροφορίας ότι ο χρήστης πραγματοποίησε μια συγκεκριμένη ενέργεια. Στη συνέχεια, είτε με τα ίδια τα Google Analytics, είτε με άλλες εφαρμογές, τα δεδομένα καταγράφονται και συνδέονται σε ένα κεντρικό εργαλείο.

Τέλος, είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν παραμετροποιημένες εκτυπώσεις και πρόσβαση στα δεδομένα που ενδιαφέρουν τον επιχειρηματία, την ομάδα marketing και κάθε άλλο τμήμα που χρειάζεται πρόσβαση στα Custom Analytics.

Θέλετε να μελετήσουμε και να υλοποιήσουμε το δικό σας tracking plan;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!