Υπάρχουν 1,5 δις λόγοι για να θέλει ένα eBusiness να αναπτυχθεί σε αγορές του εξωτερικού. Τόσοι είναι οι καταναλωτές  σε παγκόσμιο επίπεδο, που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Μόνο στην ΕΕ είναι 350 εκατομμύρια στην ΕΕ, με το τζίρο να ξεπερνάει τα 600 δις.

Ποιες είναι οι προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ένα eBusiness, για να απευθυνθεί σε ξένες αγορές;

Είναι 3 τα βασικά ζητήματα, που πρέπει να λύσει μια επιχείρηση, ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί σε ξένες αγορές με αξιώσεις.

Localization

Οι χρήστες από το εξωτερικό, πρέπει να απολαμβάνουν μια εμπειρία αντίστοιχη με αυτή που τους προσφέρουν οι τοπικοί ανταγωνιστές μας. Αυτό περιλαμβάνει τη γλώσσα, τοπικό τηλεφωνικό κέντρο και εξυπηρέτηση πελατών και τη δυνατότητα πληρωμής στο τοπικό τους νόμισμα και με τους τρόπους πληρωμής με τους οποίους είναι εξοικειωμένοι.

Logistics

Όταν πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα, το κόστος και η ταχύτητα των αποστολών και των επιστροφών, είναι ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Είναι ένα πρόβλημα συχνά δυσεπίλυτο, αλλά υπάρχει μια πληθώρα λύσεων και επιλογών, όταν προηγείται σωστός σχεδιασμός.

Νομοθεσία

Κάθε χώρα έχει το δικό της νομικό και φορολογικό καθεστώς, με το οποίο πρέπει να είμαστε εναρμονισμένοι. Όταν αναπτυσσόμαστε σε ξένες αγορές, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι ισχύει σχετικά με τη φορολογία, τους δασμούς, τους πιθανούς περιορισμούς σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων ή υπηρεσιών, την προστασία των καταναλωτών και τις ελάχιστες προδιαγραφές των εγγυήσεων και των επιστροφών.

Πως χτίζεται μια cross border στρατηγική;

Κατά τον ίδιο τρόπο που μελετάμε την εγχώρια αγορά, ομοίως πρέπει να ερευνήσουμε την κάθε χώρα, στην οποία σκοπεύουμε να δραστηριοποιηθούμε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση των keywords, την ανάλυση ανταγωνισμού και την ανίχνευση και χαρτογράφηση του κοινού.

Επιπλέον, είναι απαραίτητο να ερευνήσουμε τις ειδικές τοπικές συνθήκες και τις συνήθειες των καταναλωτών. Αναλόγως του επιπέδου του ανταγωνισμού, αλλά και των μεγάλων παικτών (Social Media, Aggregators, κλπ) που συνδιαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν τις προσδοκίες των τοπικών αγορών και να ανταποκριθούμε σε αυτές.

Έχοντας όλα αυτά τα δεδομένα, προχωράμε στη διαμόρφωση της στρατηγικής ανάπτυξης για κάθε αγορά και δημιουργούμε ένα ξεχωριστό PnL. Σε αυτό, συμπεριλαμβάνουμε όλα τα κόστη του localization, των logistics και της προσαρμογής στην τοπική νομοθεσία. Επίσης, προσαρμόζουμε όλα τα κόστη προώθησης στην πραγματικότητα της εκάστοτε αγοράς.

Θέλετε να αναπτυχθείτε σε αγορές του εξωτερικού; Μπορούμε να βοηθήσουμε!

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!