Η ανάλυση ανταγωνισμού (Competition Analysis) έχει στόχο την καταγραφή των ανταγωνιστών, την αξιολόγησή τους, την αναγνώριση των δυνατών και των αδύναμων σημείων της online παρουσίας τους και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά.

Τι εξυπηρετεί η ανάλυση ανταγωνισμού;

Αυτή η έρευνα είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο, ώστε να αντιληφθούμε τις ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά. Γι αυτό, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού πλάνου, που να υπηρετεί τους επιχειρηματικούς στόχους του πελάτη μας.

Η ανάλυση ανταγωνισμού δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει τη γνώση της αγοράς που έχει ήδη ο πελάτης μας! Αντιθέτως, λειτουργεί συμπληρωματικά και έτσι κατανοούμε όχι μόνο τις digital στρατηγικές των ανταγωνιστών, αλλά και τις αιτίες που τους οδήγησαν σε αυτές.

Πως γίνεται η ανάλυση ανταγωνισμού;

Αρχικά υποδεικνύονται οι βασικοί ανταγωνιστές και οι leaders της αγοράς από τον πελάτη. Στη συνέχεια, έχοντας την ανάλυση των keywords που έχει προηγηθεί, ανακαλύπτουμε το σύνολο των ιστοσελίδων που κάνουν rank στη Google.

Το δεύτερο στάδιο είναι η αναγνώριση του περιβάλλοντος γενικά, αλλά και του κάθε ανταγωνιστή ειδικότερα. Καταγράφουμε τις digital στρατηγικές που εφαρμόζονται στην αγορά μας, αξιολογούμε την αποτελεσματικότητά τους και τελικά ανακαλύπτουμε κενά και ευκαιρίες.

Τέλος, πραγματοποιούμε μια βαθιά ανάλυση των κυριότερων ανταγωνιστών, ερευνάμε τις πρακτικές που ακολουθούν σε όλα τα στάδια της επαφής τους με το κοινό τους και σημειώνουμε τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία τους.

Θέλετε να αναλύσουμε τους ανταγωνιστές σας και να καταγράψουμε τις στρατηγικές τους και τις αδυναμίες τους;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!