Η δυνατότητα να γνωρίζουμε που βρίσκεται το κοινό μας στον ψηφιακό κόσμο, μας επιτρέπει να βελτιστοποιήσουμε τη στρατηγική μας. Καλύτερη στόχευση, σημαίνει περισσότερα αποτελέσματα με μικρότερο κόστος.

Η ανίχνευση του κοινού (Audience Discovery) είναι η καταγραφή των online σημείων που συγκεντρώνονται οι πιθανοί πελάτες του eBusiness. Ποια μπορεί να είναι αυτά; Social media, forums, communities, groups και η λίστα συνεχίζεται.

Το κοινό μας μπορούμε να το ανιχνεύσουμε μέσω της αναζήτησης περιεχομένου, σχετικού με τα keywords που μας ενδιαφέρουν. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση εξειδικευμένων εργαλείων, αλλά περιλαμβάνει και αρκετή manual αναζήτηση.

Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά, τις συνήθειες, τις ανάγκες, τα προβλήματα και το συναίσθημα του κοινού μας. Η χαρτογράφηση (Audience Mapping) μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε σε βάθος όλα αυτά τα χαρακτηριστικά των πιθανών πελατών μας. Έτσι, γνωρίζουμε καλύτερα πως, πότε και με ποιον τρόπο να τους προσεγγίσουμε.

Θέλετε να εντοπίσετε τους πιθανούς πελάτες σας και να απευθυνθείτε σε αυτούς στοχευμένα;

Αφήστε μας τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας για να κανονίσουμε μια συνάντηση!