Στη Novogrowth σκεφτόμαστε επιχειρηματικά.

Η 20ετής εμπειρία μας στην αγορά ως επιχειρηματίες, μας επιτρέπει να σκεφτόμαστε πέρα από το marketing. Για κάθε ενέργειά μας, το ζητούμενο είναι το πόσο κοστίζει και πόσα έσοδα θα φέρει. Γι αυτό δεν λειτουργούμε αποσπασματικά, αλλά πάντα στο πλαίσιο ενός business plan, με σαφείς προτεραιότητες και στόχους.

Στη Novogrowth σκεφτόμαστε ολιστικά.

Είμαστε θιασώτες της ολιστικής προσέγγισης. Είναι σημαντικό να υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός, συντονισμός και έλεγχος σε κάθε eProject. Γι αυτό προσφέρουμε ευρεία γκάμα υπηρεσιών, ώστε να υπάρχει συνέργεια και αμεσότητα σε όλα τα στάδια του eBusiness.

Η έρευνα και ανάλυση των δεδομένων μας οδηγεί σε σαφές και μετρήσιμο πλάνο. Κατά τη φάση της κατασκευής, ενσωματώνουμε τη δομή, τα εργαλεία και τα analytics που απαιτούνται για το συγκεκριμένο πλάνο. Τέλος, η εκτέλεση της στρατηγικής πραγματοποιείται συγχρονισμένα, με γνώμονα την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων.

Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες συμβουλευτικής γύρω από όλα τα σημαντικά – online και offline – συστατικά ενός επιτυχημένου eBusiness.